Veilig sportklimaat

Wat is een veilig sportklimaat?

Wat we bedoelen als we het over een veilig sportklimaat hebben, omvat een geheel van afspraken, richtlijnen en waarden die er samen voor zorgen dat leden van de sportclub zich binnen de club op hun gemak voelen en hun mentale en fysieke gezondheid niet in het gedrang komt.
Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Daarom werken we aan preventie. En als het misgaat is er het meldpunt.

Momenteel beschikt BDC ’90 nog niet over een eigen vertrouwenspersoon, hiervoor is een algemeen vertrouwenspersoon van het NHV beschikbaar.

Als je ongewenst gedrag ervaart schroom dan niet om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon.

Zonder jouw toestemming wordt er niets met de klacht gedaan en jij blijft anoniem!

Contactgegevens van het NHV en het CVSN:

www.centrumveiligesport.nl

Je kunt deze te allen tijde inschakelen bij ongewenst gedrag binnen de vereniging, te weten:

• (Sexuele) Intimidatie
• Pesten
• Discriminatie
• Agressie

BDC’90 heeft hier een beleidsplan voor opgesteld, Deze kunt u bekijken (klik op onderstaand boek) en/-of downloaden via de volgende link

Veilig sportklimaat